Jakość

SELFA GE S.A. posiada certyfikat potwierdzający wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2015.

Na wybrane produkty posiadamy również certyfikat UL.

Posiadamy również certyfikaty poświadczające jakoś produkowanych przez nas modułów fotowoltaicznych.

Polityka jakości

Nadrzędnym celem dla wszystkich pracowników Firmy jest zdobycie maksimum zadowolenia Klienta, utrzymanie opinii firmy rzetelnej, uwzględniającej interesy wszystkich naszych partnerów oraz akcjonariuszy.

Dostarczamy elementy grzejne dla producentów sprzętu grzejnego, mającego zastosowanie zarówno w technice przemysłowej jak i gospodarstwach domowych.

Posiadamy na rynku pozycję stabilnego i wiarygodnego producenta. Nasza dewiza brzmi: “ROZWIĄŻEMY KAŻDY GORĄCY PROBLEM”.

Głównymi celami naszej polityki jakości są:

  • Utrwalanie i poszerzanie pozycji dostawcy rurkowych elementów grzejnych na rynkach krajowych
    i zagranicznych.
  • Zapewnienie Klientom maksymalnych korzyści poprzez kompleksowość naszej oferty
    i dostosowanie jej do specyficznych wymagań Klienta.
  • Doskonalenie wyrobów oraz technologii wykonania.
  • Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością.

Wyroby nasze spełniają wymagania normy europejskiej: PN-EN 60335-1:2004
potwierdzone certyfikatem „VDE”.

Cele jakościowe mają charakter mierzalny, a ich realizacja jest przypisana konkretnym stanowiskom pracy i nadzorowana przez Pełnomocnika Zarządu ds. SZJ.

Najwyższe kierownictwo deklaruje swoje zaangażowanie w zapewnieniu odpowiednich środków umożliwiających realizację ustalonej polityki jakości i w uświadamianiu pracownikom firmy potrzeby
i wagi ich działań służbowych zgodnych z polityką jakości.

Wyróżnienia i certyfikaty

Firma SELFA otrzymała Nagrodę Główną w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2018: za ciągły rozwój przyjaznej dla środowiska produkcji modułów fotowoltaicznych.

Polityka prywatności & RODO