Zapalarki do biomasy

Chcąc sprostać wymaganiom stawianym przez rozwijający się rynek kotłów na biomasę, proponujemy Państwu zaawansowane technologicznie zapalarki przemysłowe do pelletu. Zapalarki charakteryzują się dużą efektywnością energetyczną, szybszym zapłonem i większą niezawodnością w porównaniu do produktów konkurencyjnych.

Na rynku urządzeń na biomasę wciąż stosowane są systemy bezpośredniego zapłonu, gdzie zapalnik styka się z paliwem. Głównymi wadami tego systemu są: zanieczyszczanie elementu grzejnego oraz jego przegrzewanie. Najnowszą technologią jest system zapłonu pelletu z wykorzystaniem gorącego powietrza. Technologia ta wymaga jednak bardzo wysokich temperatur na powierzchni grzejnej. Czas kontaktu przepływającego powietrza z elementem grzejnym jest bardzo krótki, a przy tym powierzchnia grzejna jest często bardzo ograniczona. Stąd też elementy grzejne pracują na granicy wytrzymałości i muszą być wykonane z materiałów wysoce wytrzymałych na działanie wysokich temperatur.